เว็บนี้เหมาะสมกับหน้าจอ ขนาด1024*768 พิกเซล และ internet exploler version 7 ขึ้นไป